کتابشناسی ترجمه های صحیفه سجادیه احمد باقریان ساروی

صفحه ۱

کتابشناسی ترجمه های صحیفه سجادیه

مشخصات کتاب

عنوان : ترجمه های صحیفه سجادیه

پدیدآورندگان : امام چهارم علی بن حسین (ع)(توصیف گر)

احمد باقریان(پدیدآور)

ناشرمقاله: کوثر، آبان 1378، پیاپی 32، صفحه: 70

نوع : متن

جنس : مقاله

الکترونیکی

زبان : فارسی

توصیفگر : ترجمه

صحیفه سجادیه(کتاب)

ترجمه های صحیفه سجادیه

صحیفه سجادیه، مجموعه ای از ادعیه امام سجاد (ع) است که بعد از قرآن کریم و کتاب مقدس نهج البلاغه حاوی والاترین معارف الهی شمرده می شود. و به حق «اخت القرآن»، «انجیل اهل بیت (علیهم السلام») و «زبور آل محمد (ص)» لقب یافته است. پیشوای چهارم بعد از حادثه خونین کربلا که همه راهها را برای بیان حقایق مسدود یافت، با زبان دعا به ارشاد بشر پرداخته و تا ابد به جوامع انسانی رهنمودهای ارزنده ای ارائه می دهد; رهنمودهایی که اندیشمندان سترگ و دانشمندان بزرگ را حیران ساخته است. تا جایی که نگارنده اطلاع دارد، تاکنون 13 ترجمه از این کتاب ارزشمند به زبان فارسی صورت گرفته، که به آنها اشاره می گردد: 1- ترجمه علامه مرحوم میرزا ابو الحسن شعرانی. 2- ترجمه مرحوم مهدی الهی قمشه ای. 3- ترجمه مرحوم فیض الاسلام. 4- ترجمه مرحوم صدر بلاغی. 5- ترجمه عمادزاده اصفهانی. 6- ترجمه محمد آیتی. 7- ترجمه سید احمد فهری. 8- ترجمه واحد تحقیقات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه. 9- ترجمه مرحوم دکتر اسدالله مبشری. 10- ترجمه حسین انصاریان. 11- ترجمه داریوش شاهین. 12- ترجمه مرحوم جواد فاضل. 13- ترجمه محسن غرویان - عبدالجواد ابراهیمی. از ترجمه های مذکور با اذعان به مقام شامخ علمی مترجمان و تشکر از سعی آن بزرگان شماره های اول، دوم و پنجم نثری غامض دارد و به زبان روز نیست. ترجمه های چهارم، ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم به زبان روز

در حال بارگذاری...
۳ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱