عاشورا محور سازماندهی سیاسی محمود لطیفی

صفحه ۱

عاشورا محور سازماندهی سیاسی

مشخصات کتاب

شماره کتابشناسی ملی : ایران81-49864

سرشناسه : لطیفی، محمود

عنوان و نام پدیدآور : عاشورا محور سازماندهی سیاسی/ لطیفی، محمود

منشا مقاله : ، حکومت اسلامی، ش 27، (بهار 1382): ص 167 - 194.

توصیفگر : قیام عاشورا

توصیفگر : جامعه اسلامی

توصیفگر : تشکلهای سیاسی - اجتماعی

توصیفگر : احزاب

توصیفگر : ولایت

توصیفگر : تولی و تبری

توصیفگر : عوامل عقیدتی

مقدمه

این نوشتار با مقایسه مفهومی بین تحزب و تولّی، تشکل سیاسی در اسلام را «ولاء و تولی» می شمرد. و پس از اشاره ای سریع به ناکارآمدی احزاب سیاسی، به ارکان تشکیلات ولایی و تجلی آن در دو خط متقابل و متضاد «حزب الله» و «حزب الشیطان» می پردازد.به اعتقاد نویسنده گرچه در زمان پیامبر گرامی اسلام (ص) حزب الله پایه گذاری شد و نام و نشان رسمی یافت، اما پس از رحلت پیامبر و در فاصله ای کوتاه، از صحنه سیاسی نظام اسلامی بیرون نهاده شد و می رفت تا در لابه لای صفحات تاریخ به فراموشی سپرده شود که حادثه عاشورا جان تازه ای بر آن دمید و آن را دیگربار به صحنه آورد. وی با اشاره به نه مورد از کار ویژه های این تشکل ولایی و امتیازات آن در سایه جاری عاشورا، فهرستی از آفات و ناروائیهای احزاب سیاسی وارداتی را با نگاهی دوباره به ناکارآمدی آنها در صحنه سیاسی ایران طرح نموده سخن را به پایان می برد. انسان در طول حیات نه چندان کوتاه خود گونه های متنوعی از مشارکت های اجتماعی را متناسب با تحولات فکری و زیستی خود پشت سر نهاده و اندوخته هایی بس گرانبها در این زمینه کسب کرده،و دریافته است که مراتبی از کمال و فلاح را جز با حضور در جمع و بهره مندی از توانایی های جمعی

در حال بارگذاری...
۳۹ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱