ويژگيهاي شخصيت امام حسين ( عليه السلام ) فاطمه سلطان محمدی

صفحه ۱

ويژگي هاي شخصيت امام حسين علیه السلام

مشخصات كتاب

نويسنده: فاطمه سلطان محمدي

ويژگيهاي شخصيت امام حسين (ع)

ناشر: www.ahl-ul-bait.org

توضيحات:

ويژگيهاي شخصيت امام حسين (ع)

زبان: فارسي

حجم كتاب: 361 كيلوبايت

تعداد صفحات: 14

نوع فايل: PDF

مقدمه

آيا تاكنون انساني را ديده ايد كه با نام خدا قيام كند و به حركت در آيد، بميرد، ديديد چگونه مقصد خود را كه هدف خويش را نام او، بر گزيند؟مقصد او تا آن جا فرازست كه همه چيز زندگي را فرود مي بيند و هدف چنان برتر،جز ملكوت اعلي را مد نظر ندارد، گهواره اش آسمان هاي برين است و جاي هيچ شگفتي نيست كه به سويش پركشد. خواستار پيوستن بدان سامان بود، زيرا عشق بازگشت به اصل خويش و بازجستن روزگار وصل خويش در وجودش است.هر كسي كو دور ماند از اصل خويش باز جويد روزگار وصل خويش راه خود را از ميان سنگ ها و خارها به پيش مي گيرد، خشنود و خوشدل پيش مي رود و با آرامش و اطمينان دراين ره گام بر مي دارد. با آرمان برين خود رازها بيان مي دارد. آيا فرا سوي الله خواستي و جز به سوي الله بازگشتي، و پس از الله و برتر از او حقيقتي هم هست؟اگر ما حسين را برفراز همه بزرگان جاي دهيم، نه تنها بزرگي را در وجود او بيشتر به شمار آورده ايم، بلكه بزرگي را بر چكاد عظمت، مشاهده كرده ايم كه در برابرش بزرگان كوچكند، و شخصيتي را نشان داده ايم كه از همه شخصيت ها برتر است، و ابر مردي ست در ميان همه مردان.شخصي كه چون از هر سوي كوه وجودش فراز شوي به ستيغ بزرگي رسي، تا آن جاكه او را مركز برخورد بزرگواري ها با يكديگر و مجمع يكتايي ها مي يابي. زيرا بي گمان هركس در سرچشمه

در حال بارگذاری...
۱۴ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱