تاريخ انبياء و چهارده معصوم عليهم السلام - قسمت مربوط به امام صادق عليه السلام فرخ رصدی

صفحه ۱

تاريخ انبياء و تاريخ چهارده معصوم علیهم السلام

مشخصات كتاب

مؤلف: فرخ صدري

شمارگان: 3000 نسخه

نوبت چاپ: دوم\par تاريخ چاپ: 1386\par چاپ: حافظ

امام جعفر صادق: امام ششم

امام جعفر صادق فرزند ارشد امام محمد باقر است. مادرش ام فروه دختر قاسم بن محمد بن ابوبكر است. [1] مادر ام فروه اسماء بنت عبدالرحمن بن ابوبكر است. تولد حضرت علي بن محمد در 27 ربيع الاول سال 80 يا 83 هجري است. [2] حضرت صادق هنگام رحلت امام سجاد 15 ساله و در زمان رحلت پدر 34 ساله بودند. امام جعفر صادق از زمان كودكي هوش و ذكاوتي خارق العاده داشت. به طوري كه حضرت محمد باقر عليه السلام و ام فروه اين كودك را در دو سالگي از لحاظ تدريس مورد توجه قرار داده و مشتركا به وي درس و تعليم مي دادند. [3] . زماني هم جد بزرگوارش امام زين العابدين اين مهم را به عهده مي گرفت. امام جعفر صادق عليه السلام در 15 رجب سال 148 هجري در سن 65 يا 68 سالگي به دستور ابوجعفر منصور دوانيقي دومين خليفه عباسي مسموم گرديد و به شهادت رسيد. [4] . [ صفحه 144] روايت است كه منصور هفت بار كمر به قتل امام جعفر صادق مي بندد ولي هر بار چون مشيت الهي بر آن نبود از تصميم خود منصرف مي شود. تا اين كه آخرين بار با انگور ايشان را مسموم مي نمايد. امام جعفر صادق پيشواي مذهب جعفري و بزرگترين و عالي مقام ترين مدرس مكتب اسلام از نظر درس و بحث مي باشد. سفرهاي زيادي نموده كه مهمترين آن، سفر تاريخي ايشان در خدمت پدر بزرگوارشان به شام بود كه صيت علم و كمالات اين دو وارث علوم انبياء تمامي آن نواحي را فراگرفت و علماي

در حال بارگذاری...
۱۴ /۱
مقدمه
جلد ۱ /۱