خاتميت - نفي بابيت عزالدین رضانژاد

صفحه ۱

خاتمیت، نفی بابیت

مشخصات کتاب

مؤلف: عزالدین رضانژاد

برگرفته از: مجله انتظار، فصلنامه علمی- تخصصی ویژه امام مهدی (عج)

سال: دوم

شماره: ششم

تاریخ: زمستان 1381

اشاره

پیش از این، در مقاله ی « از شیخی گری تا بابی گری » آمده بود که میرزا علی محمد شیرازی معروف به « باب »، ادعاهای دروغینی مانند: « باب بقیه الله »، ذکریت، مهدویت، « رسالت » را طرح کرده است. با اعتراض عالمان دین، « باب » در شیراز توبه کرد، ولی بعد از اندک زمانی، ادعاهای واهی خود را از سر گرفت. این بار، پس از شلاق خوردن و زندانی شدن، حکم اعدام وی صادر شد و در تبریز به اجرا درآمد. پس از اعدام باب، عده ای از طرف داران اش، دست به شورش و آشوب زدند و پس از چندی، غائله ی آنان خاموش گشت، ولی برخی از پیروان اش به تبلیغ و مدلل سازی ادعاهای « باب » پرداخته اند. در این نوشتار، ادعای نفی خاتمیت مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.

پیشینه ی خاتمیت

بعثت پیامبران از سوی خداوند بزرگ، نیازهای بشر را در طول تاریخ تأمین کرده است. گر چه نیاز به دین و شریعت آسمانی، باز از نیازهای انسان به شمار می رود و چیزی جای « دین » را نمی گیرد، اما تجدید نبوت ها ضرورت ندارد. اگر راز تجدید نبوت ها را در مسائلی مانند تحریف تعالیم پیامبران و شریعت سابق از سوی مخالفان و حاکمان زر و زور و تزویر، تحولات جوامع بشری از ابتدای تاریخ و نیازمندی به قوانین جدید، وجود کلیات در بعضی از شرایع گذشته و نیاز به تطبیق آن در جزئیات، محدودیت عمر پیامبران و عدم فرصت کافی برای تبیین شریعت، محدودیت امکان ارتباط با همه ی مردم،... بدانیم، این عوامل، در مورد دین اسلام به کار نمی آیند؛ زیرا، اولا، با دلایل برون

در حال بارگذاری...
۲۳ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱