مفاتيح  الجنان جديد (نگارش آسان)
مشخصات كتاب:
سرشناسه : قمي، عباس، ۱۲۵۴ - ۱۳۱۹.
عنوان قراردادي : مفاتيح الجنان .فارسي - عربي .
عنوان و نام پديدآور: مفاتيح الجنان جديد ( نگارش آسان )/[عباس قمي] ؛ با ترجمه حسين انصاريان.
مشخصات نشر : اصفهان : مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ، ۱۳۹۷.
مشخصات ظاهري : ۱۱۳۹ص.
وضعيت فهرست نويسي : فيپا
موضوع : قرآن .برگزيده ها --ترجمه ها
موضوع : دعاها
شناسه افزوده : انصاريان، حسين، ۱۳۲۳ -، گردآورنده
رده بندي كنگره : BP۲۶۷/۸/ق۹م۷۰۴۲۱۲۷۳۷ ۱۳۸۸
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۷۷۲
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
توضيحات؛ مقدمه؛ پيشگفتار؛ سوره هاي قرآن در مفاتيح الجنان؛ باب اول: ادعيه؛ باب دوم: اعمال سال؛ باب سوم: زيارات؛ فهرست ملحقات مفاتيح الجنان؛ فهرست رساله باقيات الصالحات